Umowa na odbiór olejów gastronomicznych

  • by

Wysokiej jakości środek smarny gwarantujący ochronę silnikowi przez cały sezon. Jeżeli wytwarzający powierza usuwanie odpadów firmie nie posiadającej zezwolenia lub usuwa je sam np. Poprzez palenie w piecu, zakopywanie, wylewanie do kanalizacji, organ wydający zezwolenie na wytwarzanie odpadów może je cofnąć bez odszkodowania – co oznacza w praktyce zamknięcie zakładu. Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności (dostępną w regulaminie).

Oczywiście dodatkowym plusem jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne (poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz konieczności uprawy roślin oleistych, ponieważ jeden olej jest wykorzystywany dwukrotnie). Kody olejów odpadowych, przyjmowane do recyklingu przez Zielone Restauracje Tłuszcz pompowany jest z zakładów przemysłu spożywczego bezpośrednio do maszyn wyposażonych w zbiorniki. Wywóz odpadów do miejsca przetwarzania odbywa się specjalistycznym transportem lub wynajętymi pojazdami do transportu oleju, ponieważ nie wymaga to zwiększonych środków bezpieczeństwa. W gospodarstwach domowych bez systemu uzdatniania wody, substancje rakotwórcze z frytownicy przedostają się do gleby, zanieczyszczając ją. Później zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po działce wraz z wodą, zatruwając rośliny.

– zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W województwie śląskim istnieje dość dobrze zorganizowana zbiórka olejów odpadowych z zakładów przemysłowych, niemniej jednak, należy podjąć działania w kierunku pozyskiwania odpadów olejowych powstających w dużym rozproszeniu. Oiler ma własne laboratorium, którego pracownicy sprawdzają przydatność oleju do regeneracji, a także parametry gotowych wyrobów. Badana jest zawartość siarki, temperatura zapłonu, barwa oleju i wiele innych.

W Polsce działa niestety tylko kilka agency, które specjalizują się w utylizacji zużytego oleju silnikowego. Na uwagę zasługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który przyjmuje odpady od osób prywatnych. Bez żadnych problemów można im przekazać nawet kilkanaście litrów oleju. Przy większych ilościach zużytego oleju pobierana jest opłata.

Niestety zależy to tylko od dobrej woli pracowników lub właściciela, ponieważ nie mają oni obowiązku przyjmować zużytego oleju. Często będzie konieczne uiszczenie pewnej opłaty za przyjęcie oleju, co będzie swego rodzaju karą od warsztatu za nieskorzystanie z ich usług. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku olejów przepracowanych ugruntowało naszą pozycję na rynku krajowym. Obecnie jesteśmy największą tego typu firmą na Dolnym Śląsku i jedną z większych w kraju.